Connect grupa

CONNECT GRUPA j.d.o.o.
MB 4813553
OIB 18710518476
IBAN HR3823600001102728084
Benaši 5, Marčelji
51216 Viškovo
Tel. 051 547 238
Čišćenje - kontakti:
Sandra Delić 091 257 8945
Za antene i strukturno kabliranje:
Kristijan Delić 091 541 5758
Mail adrese:
coteam.ciscenje@gmail.com
connectteam051@gmail.com

KONTAKT OBRAZAC

Poruka je uspješno poslana. Zahvaljujemo!

*Molimo, ispunite sve podatke!